Արվեստանոց 20-ը տարածք է քննարկումների, մտածելու և ստեղծագործականության համար: Արվեստանոց 20-ի նպատակ ունի տրամադրել համագործակցային և ոչ պաշտոնական հարթակ, որտեղ կարող են հանդիպել ստեղծագործ ուժերը մտերմիկ հավաքների, քննարկումների, մտածելու, ինֆորմացիայի փոխանակման և արտադրության համար: